Karta över flygstråk utanför Rättviks båthamn

N60,53 E15,06

Frekvens: 123,42 (el 123,425)

Stråket gäller om isen är belagd med snö och stråket plogat.

Är det blankis är det upp till befälhavaren att landa på lämpligt ställe. Se även nedan.


Bränsle kan erhållas hos: Västerdalarnas flygklubb (Dala Järna) och
Borlänge flygklubb efter kl 15, tel: 070 6761059.

Restriktion:
Undvik att flyga över byn Söderås (ligger söder om Rättvik efter Falu-vägen).