2011

Kommunstyrelsen beslutade under senhösten att flygfältsfrågan skall behandlas och tas med i den kommande översiktsplanen. Tidplanen är att den skall vara klar för yttrande i slutet av 2012.

10 november 2009

Kommunstyrelsen behandlade bl a flygfältsfrågan den 10 november varvid beslöts att flygfältet skall tas med i en pågående översiktsplan som plankontoret arbetar med. Om flygfältet blir på nuvarande föreslagen plats – efter Faluvägen – eller på annan plats får tiden utvisa. Detta arbete kommer säkert att ta minst 1 år.
Vi arbetar dock vidare med ”Faluvägs-projektet” för att ta fram en mera ingående konsekvens-annalys utredning.

12 december 2007

Den kommunala behandligen av flygfältsfrågan drar ut på tiden. Detta beroende på att tjänsten som stadsarkitekt varit vakant i ca 1,5 år. Enligt de senaste signalerna från kommunalkontoret kanske det kan bli något möte fram emot sommaren.
Sune

21 september 2006

Handlingsplan upprättad. Planen finns HÄR.

Pell Sune Westhed

Januari 2006

Just nu pågår markköp/markbyte som beräknas vara klara under våren -06

Pell Sune Westhed

Flygfältsfrågan ett steg framåt

Flygfältsfrågan avancerar sakta men säkert frammåt. Kommunen har tagit fram en plan för området och ett samrådsmöte har också ägt rum under juni månad. Besvärstiden löper ut under hösten och om inget besvär med tyngd och av stor betydelse inkommer, kan ett beslut förväntas under första halvan av 2006.

20 juli 2005
Pell Sune Westhed

Flygfältsfrågan nu hos kommunen

Kommunen har nu tagit i flygfältsfrågan. Arbete pågår med
• planläggning
• Miljö- och konsekvensutredning
• Markinlösen
• Utskick/planutställning
Förhoppningsvis kan det bli ett klartecken till sommaren.

8 februari 2005
Pell Sune Westhed

Flygfältsfrågan nu hos Plan- och Miljönämden

Ärendet beträffande vårt blivande flygfältet ligger nu på Plan- och Miljönämden. Jag har varit i kontakt med handläggarna och de tror inte att det skall uppstå några problem för ett godkännande. Problemet är dock att de är tidsmässigt mycket hårt belastade men uppskattar att fram till nästa sommar skall ett godkännande kunna föreligga.

7 januari 2004

Sune Westhed

13 februari

Tillägg: Enl. underhandskontakter med Rättviks kommun kan vi nog inte räkna med något klartecken förrän mot slutet av detta år.